آموزش تصویری درست کردن کارت هدیه ، وسایل لازم : 
  • مقوا
  • کاغذ رنگی
  • بند کنفی
  • چسب و قیچی

آموزش تصویری درست کردن کارت هدیه ، مراحل ساخت : 

قبل از هر کاری، الگوی کار را روی کاغذ می کشیم. یک مستطیلِ باز شده مطابقِ شکل بالا و سه قلب متساوی.

tag-heart1