آموزش تصویری درست کردن پاکت هدیه ، وسایل لازم
  • گونی
  • بند
  • رنگ و یا گواش
  • قلم مو

دستور العمل آموزش تصویری درست کردن پاکت هدیه :

گونی را به شکل مستطیل برش می دهیم و از وسط تا کرده و مانند پاکت دور دوزی می کنیم. در بالای کیف، با قیچی، ۴ حفره ایجاد می کنیم تا بند از آن رد شود. الگوی هر طرحی را که دوست داریم در میاوریم و روی پاکتِ گونی قرار می دهیم.

b32 (1)