خانه / بایگانی برچسب: کاکتوس وحشی

بایگانی برچسب: کاکتوس وحشی

آشنایی با خواص میوه کاکتوس

آشنایی با خواص میوه کاکتوس

کاکتوس سرده‌ای از کاکتوسیان با ساقه خزنده و بندبند و گوشتی و مسطح با ساقه‌های کوتاه سیخک‌دار و به‌ندرت با تیغهای دراز حدود سه سانتی‌متر؛ گلهای گیاهان این سرده دوجنسی و منظم و منفرد زردرنگ است و میوه آنها به شکل سته قرمزـ بنفش به عرض پنج تا هشت سانتی‌متر ...

توضیحات بیشتر »