خانه / بایگانی برچسب: فرهاد نصیری

بایگانی برچسب: فرهاد نصیری

من هم اهل بارانم

من هم اهل بارانم

من هم اهل بارانم اگر حوضچه اکنونم خالیست در کوچه باغ ذهن باران می آفرینم وزیر آن باران می روم وبا قطره های لختش شعر می نویسم… زیر چتر نور بین درخت پیر وجویبار نگران از خاک عطر میگیرم از چشمان سیب راز بر می دارم طراوت را روی یک ...

توضیحات بیشتر »