خانه / بایگانی برچسب: خستگی چشم

بایگانی برچسب: خستگی چشم

با ورزش خستگی چشم را کم کنیم

با ورزش خستگی چشم را کم کنیم

  به نوک بینی خود نگاه کنید و به مدت ۳ ثانیه نگه دارید و رها کنید. سپس بدون این که سر خود را تکان دهید مدت ۳ ثانیه به سقف خیره شوید این کار را ۵ بار تکرار کنید.   امروز چند ساعت جلوی رایانه نشسته اید؟ دیروز چه ...

توضیحات بیشتر »