خانه / بایگانی برچسب: ارنست همینگوی

بایگانی برچسب: ارنست همینگوی

مردان بدون زنان

مردان بدون زنان

سینیور ماجیوره با عصبانیت گفت: مرد نباید زن بگیرد ، نباید ازدواج کند ، اگر قرار باشد همه چیز را از دست بدهد نباید دستی دستی خودش را توی مخمصه بیندازد . مرد که نباید خودش را توی هچل بیندازد و دنبال ِ چیزهایی باشد که آن ها را بعدا ...

توضیحات بیشتر »